Nasze pomiary

μg/m3

PM 1

μg/m3


PM 2,5

μg/m3


PM 10

°C


Temperatura

hPa


Ciśnienie

%


Wilgotność

Jakość powietrza:

Porównanie naszych danych z innymi pomiarami w Garwolinie

Nasze wykresy

Autor strony

Author Image

Damian Sabak

Jestem uczniem czwartej klasy technikum informatycznego. Programowanie zawsze było dla mnie zajawką. A teraz w każdym wolnym momencie staram się temu poświęcić jak najwięcej czasu. Ciągle dążę by w tym kierunku się rozwijać i tworzyć coraz to lepsze projekty i pragnę by kiedyś także one ujrzały światło dzienne.

Author Signature

Czy wiesz że...?

 • Smog to zjawisko, które powstaje gdy powietrze miesza się z zanieczyszczeniami m.in. tlenki siarki, azotu oraz substancje stałe, pyły zawieszone oraz rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

  img
 • PM2,5 są zdecydowanie mniejsze, dlatego mogą przenikać nawet do drobnych oskrzelików. Według Światowej Organizacji Zdrowia to ten rodzaju pyłu jest najbardziej szkodliwy dla naszego zdrowia. Powstaje między innymi w wyniku spalania drewna.

  img
 • PM10 to największe ze śledzonych w smogu cząsteczek pyły zawieszone. PM10 zatrzymują się w nosie, zatokach, gardle. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

  img
 • PM1 to cząsteczki najmniejsze. Mogą szybko trafić do pęcherzyków płucnych. Dzięki swojemu niewielkiemu rozmiarowi mogą przenikać bezpośrednio do naszej krwi. Za powstanie ultradrobnych cząstek pyłu odpowiadają głównie spaliny samochodów, szczególnie z silnikami Diesla.

  img
 • Dla pyłu PM10 poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może byś przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3. Poziom informowania - 200 µg/m3 , natomiast poziom alarmowy - 300 µg/m3.

  Dla pyłu PM 2,5 poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 25 µg/m3

  Dla pyłu PM1 brak oficjalnych norm.

  img